Regulamin toplisty "Mamu¶ki, Stare Kobiety"  1. Jedyn± dozwolon± metod± zdobywania punktów w topli¶cie jest umieszczenie jej buttona na dodanej stronie (lub jej podstronach).
  2. Niedozwolone jest umieszczanie toplisty w ramkach i stosowanie jakichkolwiek skryptów nabijaj±cych punkty.
  3. Okno z rankingiem, które otwiera się po zagłosowaniu musi być widoczne; nie może być zmniejszone, zminimalizowane ani zmodyfikowane przez kod strony w żaden sposób.
  4. Zawarto¶ć strony musi być zgodna z podanym tytułem i opisem.
  5. Strona musi być zwi±zana z tematyk± toplisty.


Strona główna toplisty